Efter præmieoverrækkelsen kunne de fremmødte deltagere frit efter tur vælge mellem det resterende fiskegrej. Der var flotte fiskestænger og ditto fiskejul samt meget forskelligt endegrej. Vi havde taget en projektor med, så det var muligt at vise alle konkurrencens fangster på en hvid væg. Deltagerne kunne herefter berette om deres oplevelser i forbindelse med fangsterne. Det medførte, at der hurtigt kom gang i snakken - super hyggeligt. At der også var sørget for lidt øl og vand til os alle, hjalp også godt til på stemningen.

Det er nu fjerde år, vi har gennemført Esrum Open Fiskekonkurrence. Gennem alle årene har vi modtaget fangstrapporter med mange flotte fisk. En stor success for konkurrencen, synes vi - derfor fortsætter vi også i 2017. Tak til alle deltagere og sponsorer.

Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (SU, Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg)
Den 21. februar  2017 løb præmieoverrækkelsen i Esrum Open Fiskekonkurrence af stabelen i Nive Å's lystfiskerforenings klubhus "Fiskehuset". Der var mødt rigtig mange af deltagerne i fiskekonkurrencen op.

Atter i år var der indrapporteret mange flotte fangster af både af gedder og aborrer. Som sædvanlig havde vores velvillige sponsorer Forst & Jagthuset, Hvidovre Sport og Fisk & Fang bidraget med gavekort og et stort udvalg af fiskegrej til de vindende fiskere - se vinderne på billedet til højre.

Sædvanen tro blev der fanget mange usædvanlig flotte fisk. Den vindende gedde blev fanget af Torben Christensen (Lystfiskeriforeningen), en krabat på 12,8 kg, gedden altså. Birger Kristjansen (Lystfiskeriforeningen) stod for fangsten af en flot aborre på 2,050 kg. Svend Skriver (Nive Å's Lystfiskerforening) vandt den individuelle konkurrence med to fisk, en gedde på 7,0 kg og en aborre på 1,838 kg. Vinderne fik lov til frit at vælge enten et gavekort elller en af de flotte fiskegrej præmier. Esrum Open vandrepokalen blev endnu engang vundet af Nive Å's lystfiskerforening. Pokalen vindes af den forening, hvor de deltagerne medlemmer via deres fangster har opnået flest point.
Præmieoverrækkelsen Esrum Open 2016
Regelsæt for deltagelse i Esrum Open Fiskekonkurrence
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres hermed til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point ifølge dette regelsæt.

Der konkurreres i at fange søens primære rovfisk, gedde og aborre. Alle godkendte indrapporteringer vises her på siden. Konkurrencen følger kalenderåret. Point tildeles som følger: Gedde 1 point pr. gram, Aborre 6 point pr. gram. Man kan kun deltage med en fisk indenfor hver art. Indrapporteres der en større fisk end tidligere indrapporteret, erstatter den større automatisk den mindre.

Indrapportering af fangster sker ved at udfylde og sende indrapporteringsskemaet øverst på skærmen. Husk der skal medfølge et billede af fangsten, og meget gerne en fyldig fangstrapport. Lystfiskere der ikke er medlem af en forening/klub angiver blot "Ingen forening". Det betragtes som en selvfølge, at der udvises ærlighed om oplyst vægt og længde ved alle indrapporteringer.

Nedenstående regler skal være overholdt for at indrapporteringen godkendes

Fisken skal  1) være fanget i Esrum Sø  2) være fanget på sportslig vis via stang & hjul eller line alene  3) være kroget foran gællerne  4) veje mindst 5 kg (gedde) og 0,8 kg (aborre)  5) være fanget efter reglerne for fiskeri i Esrum Sø og udenfor artens fredningsperiode6) være forsøgt genudsat (særligt skadede fisk der vurderes ikke at kunne overleve bør dog hjemtages)  7) være håndteret skånsomt ved landing, afkrogning, vejning og genudsætning. Knudeløst net, afkrogningsmåtte (eller vådt underlag) og vejeslynge bør anvendes  8) være indrapporteret senest 4 uger efter fangsttidspunktet
*).

Stillingen i konkurrencen opdateres løbende og kan følges her på siden. Alle godkendte indrapporteringer vises, idet skemaerne om nødvendigt udvides efter behov. Der konkurreres i to kategorier:  1) Individuelt  2) for foreninger/klubber, hver indeholdende summen af opnåede point for fangst af henholdsvis gedde og aborre. Det er ikke en betingelse, at der er indrapporteret fangster for begge arter. Føres musen henover de enkelte linjer under "Stilling pr. art", vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet. Vinderen i hver kategori præmierers med æren og en præmie/gavekort. Desuden vil der være en vandrepokal til den vindende forening/klub. Vi forventer at kunne skaffe et par fine præmier fra nogle af de deltagende foreningers sponsorer. Alle deltagere får i januar 2017 besked om tid og sted for præmieoverrækkelsen via deres oplyste e-mailadresse.

*) Fangster der er fanget fra 1. januar til 31. marts kan indrapporteres indtil 1. juni
   Fangster der er fanget fra 18. til 31. december skal indrapporteres senest 8. januar i det nye år


Knæk og bræk, Catch and release
Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (Formand, NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (SU, Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg)
 Nr Forening/klub Point
01  Nive Å's Lystfiskerforening 72658
02  Lystfiskeriforeningen 61160
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Nr Navn  Forening/klub Point
01  Svend Skriver  Nive Å's Lystfiskerforening 18028
02  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening 17980
03  Torben Christensen  Lystfiskeriforeningen 12800
04  Birger Kristjansen  Lystfiskeriforeningen 12300
05  Per Henrik Mikkelsen  Lystfiskeriforeningen 10860
06  Asger Knudsen  Nive Å's Lystfiskerforening 10800
07  Tine Rohde  Nive Å's Lystfiskerforening 10200
08  Verner Jensen  Lystfiskeriforeningen 9600
09  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen 8550
10  Ion Hoe' Nielsen  Nive Å's Lystfiskerforening 8100
11  Peter Møller  Nive Å's Lystfiskerforening 7550
12  Cato Jürgensen  Lystfiskeriforeningen 7050
13
14
15
Individuel stilling
Forening/klub stilling
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Birger Kristjansen  Lystfiskeriforeningen  2,050  12300
02  Svend Skriver  Nive Å's Lystfiskerforening  1,838  11028
03  Per Henrik Mikkelsen  Lystfiskeriforeningen  1,810  10860
04  Asger Knudsen  Nive Å's Lystfiskerforening  1,800  10800
05  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  1,730  10380
06  Tine Rohde  Nive Å's Lystfiskerforening  1,700  10200
07  Verner Jensen  Lystfiskeriforeningen  1,600  9600
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Aborre
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt og/eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point i konkurrencen.
Læs om reglerner for deltagelse i Esrum Open
Vindende gedde og aborre
Torben Christensen
Lystfiskeriforeningen
Gedde på 12,8 kg
Birger Kristjansen
Lystfiskeriforeningen
Aborre på 2,050 kg
▼  Se den specifikke stilling nedenfor  ▼
Stilling pr. art
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Torben Christensen  Lystfiskeriforeningen  12,800  12800
02  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen  8,550  8550
03  Ion Hoe' Nielsen  Nive Å's Lystfiskerforening  8,100  8100
04  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  7,600  7600
05  Peter Møller  Nive Å's Lystfiskerforening  7,550  7550
06  Cato Jürgensen  Lystfiskeriforeningen  7,050  7050
07  Svend Skriver  Nive Å's Lystfiskerforening  7,000  7000
08  
09  
10  
11  
12  
13
14  
15  
Gedde
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet

Vores velvillige sponsorer  Forst & Jagthuset Hvidovre Sport  og  Fisk & Fang  bidrager med præmier i form af gavekort og fiskegrej til de vindende deltagere.