Regelsæt for deltagelse i Esrum Open Fiskekonkurrence
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres hermed til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point ifølge dette regelsæt.

Der konkurreres i at fange søens primære rovfisk, gedde og aborre. Alle godkendte indrapporteringer vises her på siden. Konkurrencen følger kalenderåret. Point tildeles som følger: Gedde 1 point pr. gram, Aborre 6 point pr. gram. Man kan kun deltage med en fisk indenfor hver art. Indrapporteres der en større fisk end tidligere indrapporteret, erstatter den større automatisk den mindre.

Indrapportering af fangster sker ved at udfylde og sende indrapporteringsskemaet øverst på skærmen. Husk der skal medfølge et billede af fangsten, og meget gerne en fyldig fangstrapport. Lystfiskere der ikke er medlem af en forening/klub angiver blot "Ingen forening". Det betragtes som en selvfølge, at der udvises ærlighed om oplyst vægt og længde ved alle indrapporteringer.

Nedenstående regler skal være overholdt for at indrapporteringen godkendes

Fisken skal  1) være fanget i Esrum Sø  2) være fanget på sportslig vis via stang & hjul eller line alene  3) være kroget foran gællerne  4) veje mindst 5 kg (gedde) og 0,8 kg (aborre)  5) være fanget efter reglerne for fiskeri i Esrum Sø og udenfor artens fredningsperiode6) være forsøgt genudsat (særligt skadede fisk der vurderes ikke at kunne overleve bør dog hjemtages)  7) være håndteret skånsomt ved landing, afkrogning, vejning og genudsætning. Knudeløst net, afkrogningsmåtte (eller vådt underlag) og vejeslynge bør anvendes  8) være indrapporteret senest 4 uger efter fangsttidspunktet
*).

Stillingen i konkurrencen opdateres løbende og kan følges her på siden. Alle godkendte indrapporteringer vises, idet skemaerne om nødvendigt udvides efter behov. Der konkurreres i to kategorier:  1) Individuelt  2) for foreninger/klubber, hver indeholdende summen af opnåede point for fangst af henholdsvis gedde og aborre. Det er ikke en betingelse, at der er indrapporteret fangster for begge arter. Føres musen henover de enkelte linjer under "Stilling pr. art", vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet. Vinderen i hver kategori præmierers med æren og en præmie/gavekort. Desuden vil der være en vandrepokal til den vindende forening/klub. Vi forventer at kunne skaffe et par fine præmier fra nogle af de deltagende foreningers sponsorer. Alle deltagere får i januar 2018 besked om tid og sted for præmieoverrækkelsen via deres oplyste e-mailadresse.

*) Fangster der er fanget fra 1. januar til 31. marts kan indrapporteres indtil 1. juni
   Fangster der er fanget fra 18. til 31. december skal indrapporteres senest 8. januar i det nye år


Knæk og bræk, Catch and release
Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (Formand, NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (SU,Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg)+(HLF, Hillerød Lystfiskerforening)
 Nr Forening/klub Point
01  Lystfiskeriforeningen 87826
02  Nive Å's Lystfiskerforening 45400
03  Uden forening 11370
04  Farum Lystfiskerforening 7000
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Nr Navn  Forening/klub Point
01  Torben Christensen  Lystfiskeriforeningen 19820
02  Mikkel Altmann  Lystfiskerforeningen 18450
03  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening 16440
04  Jess Glargaard  Lystfiskeriforeningen 12756
05  Kristian Storm Petersen  Uden forening 11370
06  Per Ekstrøm  Lystfiskeriforeningen 11100
07  Casper Remmer  Lystfiskeriforeningen 10800
08  Asger Knudsen  Nive Å's Lystfiskerforening 10560
09  Emil Hejberg  Nive Å's Lystfiskerforening 10200
10  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen 8550
11  Jens Peder Jeppesen  Nive Å's Lystfiskerforening 8200
12  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening 7000
13  Claus Stenberg  Lystfiskeriforeningen 6350
14
15
Individuel stilling
Forening/klub stilling
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Jess Glargaard  Lystfiskeriforeningen  2,125  12756
02  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  1,890  11340
03  Per Ekstrøm  Lystfiskeriforeningen  1,850  11100
04  Casper Remmer  Lystfiskeriforeningen  1,800  10800
05  Asger Knudsen  Nive Å's Lystfiskerforening  1,760  10560
06  Torben Christensen  Lystfiskeriforeningen  1,720  10320
07  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  1,575  9450
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
Aborre
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt og/eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point i konkurrencen.
Læs om reglerner for deltagelse i Esrum Open
Vindende gedde og aborre
Kristian Storm Petersen
Uden forening
Gedde på 11,37 kg
Jess Glargaard
Lystfiskeriforeningen
Aborre på 2,125 kg
▼  Se den specifikke stilling nedenfor  ▼
Stilling pr. art
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Kristian Storm Petersen  Uden forening  11,370  11370
02  Emil Hejberg  Nive Å's Lystfiskerforening  10,200  10200
03  Torben Christensen  Lystfiskeriforeningen  9,500  9500
04  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  9,000  9000
05  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen  8,550  8550
06  Jens Peder Jeppesen  Nive Å's Lysrfiskerforening  8,200  8200
07  Lars 'frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening  7,000  7000
08  Claus Stenberg  Lystfiskeriforeningen  6,350  6350
09  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  5,100  5100
10  
11  
12  
13
14  
15  
Gedde
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet

Vores velvillige sponsorer  Forst & Jagthuset FLYON  og  Fisk & Fang  bidrager med præmier i form af gavekort og fiskegrej til de vindende deltagere.
Efter præmieoverrækkelsen kunne de fremmødte deltagere frit efter tur vælge mellem det resterende fiskegrej. Der var flotte fiskestænger og ditto fiskejul samt meget forskelligt endegrej. Vi havde taget en projektor med, så det var muligt at vise alle konkurrencens fangster på en hvid væg. Deltagerne kunne herefter berette om deres oplevelser i forbindelse med fangsterne. Det medførte, at der hurtigt kom gang i snakken - super hyggeligt. At der også var sørget for lidt øl og vand til os alle, hjalp også godt til på stemningen.

Det er nu femte år, vi har gennemført Esrum Open Fiskekonkurrence. Gennem alle årene har vi modtaget fangstrapporter med mange flotte fisk. En stor success for konkurrencen, synes vi - derfor fortsætter vi også i 2018. Tak til alle deltagere og sponsorer.

Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (Hillerød Lystfiskerforening og SU, Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg)
Den 20. februar  2018 løb præmieoverrækkelsen i Esrum Open Fiskekonkurrence af stabelen i Nive Å's lystfiskerforenings klubhus "Fiskehuset".

Som sædvanlig var der indrapporteret mange flotte fangster af både af gedder og aborrer. Vores altid velvillige sponsorer Forst & Jagthuset, FLYON og Fisk & Fang bidrog med gavekort og et stort udvalg af fiskegrej til de vindende fiskere.

Den vindende gedde blev fanget af Kristian Storm Petersen, som desværre ikke kunne være til stede, en krabat på 11,37 kg. Jess Glargaard (Lystfiskeriforeningen) stod for fangsten af en flot aborre på 2,125 kg. Torben Christensen (Lystfiskeriforeningen) vandt den individuelle konkurrence med to fisk, en gedde på 9,500 kg og en aborre på 1,720 kg. Vinderne fik lov til frit at vælge enten et gavekort elller en af de flotte fiskegrej præmier. Esrum Open vandrepokalen blev vundet af Lystfiskeriforeningen. Pokalen vindes af den forening, hvor de deltagerne medlemmer via deres fangster har opnået flest point.
Præmieoverrækkelsen Esrum Open 2017