Regelsæt for deltagelse i Esrum Open Fiskekonkurrence
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres hermed til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point ifølge dette regelsæt.

Der konkurreres i at fange søens primære rovfisk, gedde og aborre. Alle godkendte indrapporteringer vises her på siden. Konkurrencen følger kalenderåret. Point tildeles som følger: Gedde 1 point pr. gram, Aborre 6 point pr. gram. Man kan kun deltage med en fisk indenfor hver art. Indrapporteres der en større fisk end tidligere indrapporteret, erstatter den større automatisk den mindre.

Indrapportering af fangster sker ved at udfylde og sende indrapporteringsskemaet øverst på skærmen. Husk der skal medfølge et billede af fangsten, og meget gerne en fyldig fangstrapport. Lystfiskere der ikke er medlem af en forening/klub angiver blot "Ingen forening". Det betragtes som en selvfølge, at der udvises ærlighed om oplyst vægt og længde ved alle indrapporteringer.

Nedenstående regler skal være overholdt for at indrapporteringen godkendes

Fisken skal  1) være fanget i Esrum Sø  2) være fanget på sportslig vis via stang & hjul eller line alene  3) være kroget foran gællerne  4) veje mindst 5 kg (gedde) og 0,8 kg (aborre)  5) være fanget efter reglerne for fiskeri i Esrum Sø og udenfor artens fredningsperiode6) være forsøgt genudsat (særligt skadede fisk der vurderes ikke at kunne overleve bør dog hjemtages)  7) være håndteret skånsomt ved landing, afkrogning, vejning og genudsætning. Knudeløst net, afkrogningsmåtte (eller vådt underlag) og vejeslynge bør anvendes  8) være indrapporteret senest 4 uger efter fangsttidspunktet
*).

Stillingen i konkurrencen opdateres løbende og kan følges her på siden. Alle godkendte indrapporteringer vises, idet skemaerne om nødvendigt udvides efter behov. Der konkurreres i to kategorier:  1) Individuelt  2) for foreninger/klubber, hver indeholdende summen af opnåede point for fangst af henholdsvis gedde og aborre. Det er ikke en betingelse, at der er indrapporteret fangster for begge arter. Føres musen henover de enkelte linjer under "Stilling pr. art", vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet. Vinderen i hver kategori præmieres med æren og en præmie/gavekort. Desuden vil der være en vandrepokal til den vindende forening/klub. Vi forventer at kunne skaffe et par fine præmier fra nogle af de deltagende foreningers sponsorer. Alle deltagere får i januar 2019 besked om tid og sted for præmieoverrækkelsen via deres oplyste e-mailadresse. For at kunne modtage sin præmie kræves der personligt fremmøde til præmieoverrækkelsen.

*) Fangster der er fanget fra 1. januar til 31. marts kan indrapporteres indtil 1. juni
   Fangster der er fanget fra 18. til 31. december skal indrapporteres senest 8. januar i det nye år


Knæk og bræk, Catch and release
Esrum Open Fiskekonkurrence arrangeres af
Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (Formand, NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (SU,Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) + (HLF, Hillerød Lystfiskerforening)
 Nr Forening/klub Point
01  Lystfiskeriforeningen 96500
02  Hillerød Lystfiskerforening 33720
03  Nive Å's Lystfiskerforening 29370
04  Farum Lystfiskerforening 19232
05  Uden forening 10500
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Nr Navn  Forening/klub Point
01  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening 19232
02  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiekerforening 19170
03  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen 19100
04  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen 17560
05  Anders Vernersen  Lystfiskeriforeningen 17180
06  Anders Bylov  Lystfiskeriforeningen 12000
07  Rikke Glargaard  Lystfiskeriforeningen 11520
08  Magnus Svendsen  Uden forening 10500
09  Hotho Vestergaard  Hillerød Lystfiskerforening 10320
10  Jens Blom  Nive Å's Lystfiskeriforening 10200
11  Per Ekstrøm  Lystfiskeriforeningen 9840
12  Christian B. Christensen  Hillerød Lystfiskerforening 9450
13  Bo Guldager  Lystfiskeriforeningen 9300
14  Rune Nøjd  Hillerød Lystfiskerforening 7650
15  Karsten Larsen  Hillerød Lystfiskerforening 6300
16
Individuel stilling
Forening/klub stilling
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  2,100  12600
02  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  1,995  11970
03  Rikke Glargaard  Lystfiskeriforeningen  1,920  11520
04  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening  1,872  11232
05  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen  1,860  11160
06  Anders Vernersen  Lystfiskeriforeningen  1,730  10380
07  Hotho Vestergaard  Hillerød Lystfiskerforening  1,720  10320
08  Jens Blom  Nive Å's Lystfiskeriforening  1,700  10200
09  Per Ekstrøm  Lystfiskeriforeningen  1,640  9840
10  Christian B. Christensen  Hillerød Lystfiskerforening  1,575  9450
11  Rune Nøjd  Hillerød Lystfiskerforening  1,275  7650
12  
13  
14  
Aborre
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt og/eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point i konkurrencen.
Læs om reglerner for deltagelse i Esrum Open
Førende gedde og aborre
Anders Bylov
Lystfiskeriforeningen
Gedde på 12,0 kg
Mikkel Altmann
Lystfiskeriforeningen
Aborre på 2,1 kg
                                                                          ▼  Se den specifikke stilling nedenfor  ▼
Stilling pr. art
                                    
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Anders Bylov  Lystfiskeriforeningen  12,000  12000
02  Magnus Svendsen  Uden forening  10,500  10500
03  Bo Guldager  Lystfiskeriforeningen  9,300  9300
04  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening  8,000  8000
05  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  7,200  7200
06  Anders Vernersen  Lystfiskeriforeningen  6,800  6800
07  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  6,500  6500
08  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen  6,400  6400
09  Karsten Larsen  Hillerød Lystfiskerforening  6,300  6300
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
Gedde
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet

Vores altid velvillige sponsorer  Forst & Jagthuset og  Fisk & Fang  bidrager med præmier i form af gavekort og fiskegrej til de vindende deltagere.
Efter præmieoverrækkelsen kunne de fremmødte deltagere frit efter tur vælge mellem fiskegrej fra Fisk & Fang. Der var flotte fiskestænger og ditto fiskejul samt meget forskelligt endegrej. Vi havde taget en projektor med, så det var muligt at vise alle konkurrencens fangster på en hvid væg. Deltagerne kunne herefter berette om deres oplevelser i forbindelse med fangsterne. Det medførte, at der hurtigt kom gang i snakken - super hyggeligt. At der også var sørget for lidt øl og vand til os alle, hjalp også godt til på stemningen.

Det er nu sjette år, vi har gennemført Esrum Open Fiskekonkurrence. Gennem alle årene har vi modtaget fangstrapporter med mange flotte fisk. En stor success for konkurrencen, synes vi - derfor fortsætter vi også i 2019. Tak til alle deltagere og sponsorer.

Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (Hillerød Lystfiskerforening og
SU, Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg)
Den 27. februar  2019 løb præmieoverrækkelsen i Esrum Open Fiskekonkurrence af stabelen i Nive Å's lystfiskerforenings klubhus "Fiskehuset".

Atter i år var der indrapporteret mange flotte fangster af både gedder og aborrer.
Vores altid velvillige sponsorer Forst & Jagthuset og Fisk & Fang havde som sædvanligt bidraget med gavekort og et stort udvalg af fiskegrej til de vindende fiskere.

Den vindende gedde på 12 kg blev fanget af Anders Bylow. Han var desværre ikke til stede, hvorfor 1. præmien efter reglerne gik til andenpladsen, hvor Magnus Svendsen (uden forening) havde fanget en gedde på 10,5 kg. Mikkel Altmann (Lystfiskeriforeningen) stod for fangsten af en super flot aborre på 2,1 kg. Lars 'Frø' Nielsen (Farum Lystfiskerforening) vandt den individuelle konkurrence med to fisk, en gedde på 8,0 kg og en aborre på 1,872 kg. Vinderne modtog deres gavekort fra Forst & Jagthuset. Esrum Open vandrepokalen blev vundet af Lystfiskeriforeningen. Pokalen vindes af den forening, hvor de deltagerne medlemmer via deres fangster har opnået flest point.
Præmieoverrækkelsen Esrum Open 2018