Regelsæt for deltagelse i Esrum Open Fiskekonkurrence
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres hermed til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point ifølge dette regelsæt.

Der konkurreres i at fange søens primære rovfisk, gedde og aborre. Alle godkendte indrapporteringer vises her på siden. Konkurrencen følger kalenderåret. Point tildeles som følger: Gedde 1 point pr. gram, Aborre 6 point pr. gram. Man kan kun deltage med en fisk indenfor hver art. Indrapporteres der en større fisk end tidligere indrapporteret, erstatter den større automatisk den mindre.

Indrapportering af fangster sker ved at udfylde og sende indrapporteringsskemaet øverst på skærmen. Husk der skal medfølge et billede af fangsten, og meget gerne en fyldig fangstrapport. Lystfiskere der ikke er medlem af en forening/klub angiver blot "Ingen forening". Det betragtes som en selvfølge, at der udvises ærlighed om oplyst vægt og længde ved alle indrapporteringer.

Nedenstående regler skal være overholdt for at indrapporteringen godkendes

Fisken skal  1) være fanget i Esrum Sø  2) være fanget på sportslig vis via stang & hjul eller line alene  3) være kroget foran gællerne  4) veje mindst 5 kg (gedde) og 0,8 kg (aborre)  5) være fanget efter reglerne for fiskeri i Esrum Sø og udenfor artens fredningsperiode6) være forsøgt genudsat (særligt skadede fisk der vurderes ikke at kunne overleve bør dog hjemtages)  7) være håndteret skånsomt ved landing, afkrogning, vejning og genudsætning. Knudeløst net, afkrogningsmåtte (eller vådt underlag) og vejeslynge bør anvendes  8) være indrapporteret senest 4 uger efter fangsttidspunktet
*).

Stillingen i konkurrencen opdateres løbende og kan følges her på siden. Alle godkendte indrapporteringer vises, idet skemaerne om nødvendigt udvides efter behov. Der konkurreres i to kategorier:  1) Individuelt  2) for foreninger/klubber, hver indeholdende summen af opnåede point for fangst af henholdsvis gedde og aborre. Det er ikke en betingelse, at der er indrapporteret fangster for begge arter. Føres musen henover de enkelte linjer under "Stilling pr. art", vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet. Vinderen i hver kategori præmieres med æren og en præmie/gavekort. Desuden vil der være en vandrepokal til den vindende forening/klub. Vi forventer at kunne skaffe et par fine præmier fra nogle af de deltagende foreningers sponsorer. Alle deltagere får i januar 2020 besked om tid og sted for præmieoverrækkelsen via deres oplyste e-mailadresse. For at kunne modtage sin præmie kræves der personligt fremmøde til præmieoverrækkelsen.

*) Fangster der er fanget fra 1. januar til 31. marts kan indrapporteres indtil 1. juni
   Fangster der er fanget fra 18. til 31. december skal indrapporteres senest 8. januar i det nye år


Knæk og bræk, Catch and release
Esrum Open Fiskekonkurrence arrangeres af
Teunis Jansen (LF, Lystfiskeriforeningen)
Klaus Vestergaard (Formand, NÅL, Nive Å's Lystfiskerforening)
Thorkil Foldager (SU,Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg) + (HLF, Hillerød Lystfiskerforening)
 Nr Forening/klub Point
01  Lystfiskeriforeningen 26430
02  Farum Lystfiskerforening 18740
03  Nive Å's Lystfiskerforening 10980
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Nr Navn  Forening/klub Point
01  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen 19560
02  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening 18740
03  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening 10980
04  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen 6870
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Individuel stilling
Forening/klub stilling
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  2,210  13260
02  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening  1,840  11040
03  Klaus Vestergaard  Nive Å's Lystfiskerforening  1,830  10980
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
Aborre
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet
Alle der fisker gedder og aborrer på Esrum Sø udfordres til en venskabelig dyst om titlen som Esrum-mester - individuelt og/eller som forening. Æren tilfalder lystfiskeren og hans/hendes forening, der opnår flest point i konkurrencen.
Læs om reglerner for deltagelse i Esrum Open
Førende gedde og aborre
Lars 'Frø' Nielsen
Farum Lystfiskerforening
Gedde på 7,700 kg
Mikkel Altmann
Lystfiskeriforeningen
Aborre på 2,210 kg
▼  Se den specifikke stilling nedenfor  ▼
Stilling pr. art
Nr Navn  Forening/klub Vægt Point            
01  Lars 'Frø' Nielsen  Farum Lystfiskerforening  7,700  7700
02  Teunis Jansen  Lystfiskeriforeningen  6,870  6870
03  Mikkel Altmann  Lystfiskeriforeningen  6,300  6300
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
Gedde
Føres musen henover de enkelte linjer, vises fangsten i et stort billede med en eventuel fangstrapport tilknyttet

Vores altid velvillige sponsorer  Forst & Jagthuset og  Fisk & Fang  bidrager med præmier i form af gavekort og fiskegrej til de vindende deltagere.